2006 yılında sektöre adım atan Bilge Bilgisayar ve Güvenlik Teknolojileri 12 yıldır güvenlik sistemi hizmeti sunmaya devam ediyor. Teknolojinin gelişmesine paralel olarak güvenlik teknolojileri de hızla gelişmektedir. Bu durum ev ve iş yeri güvenliğinin önemini artırmıştır. Bu doğrultuda müşterilerin güvenlik sistemi gereksinimlerini en uygun ve en kaliteli şekilde karşılamaktadır. Bilge Bilişim olarak “doğru karar, şirketinize güç katar…” diyoruz

Güvenlik sistemleri; kontrol edilmek istenen bölgelere yerleştirilen algılayıcılardan gelen bilgilerin toplanarak değerlendirildiği kontrol ünitelerinin denetlediği uyarı elemanlarından oluşmaktadır. Güvenlik sistemlerinde kullanılan araç, gereç ve donanımlar sistemin güvenilirliğini doğrudan etkiler. Dolayısıyla kullanılacak cihazların seçimi ayrıntılı bir inceleme gerektirir.

“Önce yapılan işe güvenilmeli” ilkesiyle hareket ederek, sunduğumuz tüm çözümlerde müşterilerimiz için kullanılacak cihazları en ince ayrıntısına kadar inceleyerek bilgi sunmaktayız. Yaptığımız işlerde odak noktamız müşterilerimizin güvenini kazanmaktır. 

Bilge Bilişim Çözümlerimiz
Bilge Bilişim Konumunun Farkında

Bilge Bilişim olarak müşterilerimize sunduğumuz çözümlerin, can ve mal güvenliğini sağlamak üzere geliştirilen  sistemler olduğunun bilinciyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu bizim uzmanlık alanımızdır ve her kurumsal yapı gibi, uzmanlık alanında hedeflerini planlamakta; güçlü, sağlam adımlarla ilerleyerek, sektörünün örnek alınan kuruluşlarından birisi olduğu bilinciyle çalışmaktayız.

Güvenlik, bireyin ve toplumların önemli yaşamsal ihtiyaçlardan biridir. Bilge Bilişim, insanların bu ihtiyacını karşılarken alanında öncü konumda olmanın bilinciyle, çözüm alanlarını genişleten yatırımları ve açılımları zamanında yaparak, insanımızın huzuruna sağladığımız katkının ticari getirisini, yine bizim var olma sebebimiz olan insanımıza ve ülkemize hizmet olarak sunmayı amaçlamaktadır.

Bilge Bilişim Çözümlerimiz
Bilge Bilişim Güvenlik Teknolojileri