Otel, hastane, üniversite gibi insanların toplu ve yoğun olarak kullandığı yüksek yapılarda ve alış veriş merkezlerinde en büyük risk yangın olayıdır. Bu riski azaltmak için öncelikle pasif yangın güvenliği önlemleri almak gerekmektedir.

Yüksek yapılarda dışarıdan kurtarma müdahalesi ancak itfaiyenin sahip olduğu yangın merdiveni çalışma yüksekliği ile sınırlıdır. Buna göre yüksek yapıların iskan alabilmesi, mahalli yangın kodlarının tam olarak yapıda uygulanabilmesine bağlıdır. Yapıların inşasındaki bu ve buna benzer düzenlemeler pasif yangın güvenliği önlemlerine girmektedir.

Aktif Yangın Güvenliği Önlemleri Nelerdir?

Yangın yönünden alınacak aktif güvenlik önlemleri, genellikle yangını başlangıç anında algılayıp büyüyüp yayılmasına müsaade etmeden sınırlandırıp, kurtarma ve müdahale etme faaliyetlerini kolaylaştırmaya, sakinleri güvenle yangının oluştuğu yapı ve bölümlerden tahliye etmeye ve yangını bünyesel olarak söndürmeyi amaçlayan güvenlik önlemlerinin tümünü içerir.

İnsan güvenliği ile ilgili bir yangında ortaya çıkabilecek sorunlar yangın mahallinin kısa süre içinde bulunması, alarm ve yapıyı boşaltma zamanı ile çok yakından ilişkili olup, bilhassa yüksek yapılarda üzerinde önemle durulması gerekir.

Alarm zamanı veya alarm mühleti, yangının doğuşu ile fark edilip alarm verildiği an arasında geçen zaman parçasıdır. Bu zaman dilimi can güvenliği ve yangınla mücadele açısından çok önemlidir. Dolayısıyla bunu en kısa sürede gerçekleştirecek ve mümkün olduğunca insan müdahalesi gerektirmeyen sistemler ile sağlamak bir zorunluluktur. Bu nedenle yapı otomatik yangın algılayıcı ve uyarıcı sistemler ile teçhiz edilmelidir. Bu suretle alarm mühletinde ve yangına müdahale zamanında gecikme olasılığı büyük ölçüde azalacaktır.

Adresli Yangın Algılama Sistemi Nedir?

Pasif yangın güvenliği önlemleri binaların yangından korunması için önemli olmakla beraber, aktif yangın güvenliği önlemleri ile desteklenmelidir. Özellikle otel, hastane, okul, üniversite gibi yüksek binalarda ve alış veriş merkezlerinde bu önlemlerin gerekliliği tartışılmazdır.

Yangının meydana geldiği yerin bölgesel olarak tespit edildiği konvansiyonel yangın algılama sistemlerinin yanında; adresli yangın algılama sistemlerinde yangının meydana geldiği yer noktasal olarak tespit edilebilir.

Bir senaryo ile örneklendirecek olursak, bir binanın birinci katına yangın algılama sistemi kuruldu. Bu binanın A odasında yangın meydana geldi. Eğer binaya kurulan sistem, konvansiyonel yangın algılama sistemleri ise binanın birinci katında yangın olduğuyla ilgili uyarı alınır. Kurulan sistem adresli yangın algılama sistemi ise binanın birinci katında A odasında yangın olduğuyla ilgili uyarı alınır. 

Örnek senaryomuzda da olduğu gibi noktasal bilgi alınması gereken ve buna göre yangın senaryosu oluşturulacak binalarda adresli yangın algılama sistemleri kullanılmalıdır.